octombrie 12, 2010

ŞAHul lui Marin Sorescu


Eu mut o zi albă,
El mută o zi neagră.
Eu înaintez cu un vis,
El mi-l ia la război.
El îmi atacă plămânii,
Eu mă gândesc un an la spital,
Fac o combinaţie strălucită
Şi-i câştig o zi neagră.
El mută o nenorocire
Şi mă ameninţă cu cancerul
(Care merge deocamdată în formă de cruce),
Dar eu îi pun în faţă o carte
Şi-l silesc să se retragă.
Îi mai câştig câteva piese,
Dar uite, jumătate din viaţa mea
E scoasă pe margine.
-O să-ţi dau şah şi pierzi optimismul,
Îmi spune el.
-Nu-i nimic, glumesc eu,
Fac rocada sentimentelor.

În spatele meu soţia, copiii,
Soarele, luna şi ceilalţi chibiţi
Tremură pentru orice mişcare a mea.

Eu îmi aprind o ţigară
Şi continui partida.
_______________________Echecs

Moi je déplace un jour blanc
Lui, il déplace un jour noir
Moi javance dun rêve,
Lui, il me le prend à la guerre,
Lui, il attaque mes poumons,
Moi, je pense une année dans lhôpital,
Je fais une combinaison brillante
Et je lui gagne un jour noir.
Il déplace un malheur
Et me menace du cancer
(qui va pour le moment en forme de croix),
Mais je mets devant lui un livre
Et loblige à se retirer.
Je lui gagne quelques pièces de plus,
Mais, voila, une moitie de ma vie
Est mise en marge.
- Je te fais échecs et tu perdras loptimisme,
Quil me dit.
Derrière moi, ma femme, mes enfants,
Le soleil, la lune et les autres comparses
Tremblent pour chaque pièce que javance.
Moi, jallume une cigarette
Et continue la partie.
________________________Chess

I move a white day,
He moves a black day.
I advance with a dream,
He takes it to war.
He attacks my lungs,
I think for about a year in hospital.
I make a brilliant combination
And win a black day.
He moves a disaster
And threatens me with cancer
(Which moves for the moment in the shape of a cross)
But I put a book before him
Hes obliged to retreat.
I win a few more pieces,
But, look, half my life
Is taken.
-If I give you check, you lose your optimism,
He tells me.
-It doesnt matter, I joke,
Ill do the castling of feelings.
Behind me my wife, children,
The sun, the moon and other onlookers
Tremble for every move I make.

I light a cigarette
And continue the game.Translated by Michael Hamburger


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cu drag primite cuvintele tale la fereastra Cuvintelor .Myspace Clocks, Video Clocks at WishAFriend.com