martie 04, 2012

:"Un proiect de aur curat pentru Romania"?!!--- "Omul cel mai demn de milă este cel care îşi transformă visele în argint şi aur." Kahlil Gibran


O vorbă din popor spune: “atunci când Dumnezeu vrea să piardă un om, mai întâi îi ia minţile”. 

|


Roșia Montană - mărturii incomode - partea I
Mărturiile oamenilor din Roșia Montană, care nu se dau bătuți și luptă în continuare împotriva proiectului minier care le-ar distruge casele, locurile în care au copilărit, au trăit, în care și-au îngropat rudele - viața și mediul înconjurător.
Oameni fortati sa-si vanda casele, terenurile, oameni amenintati si speriati.

februarie 28, 2012 10:30 
“Semnatarii prezentei scrisori solicităm demiterea dlui Marin Anton, secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor, ca urmare a afirmaţiilor scandaloase şi a poziţiei exprimate în calitatea sa oficială în cadrul emisiunii „Judecă tu!” din data de 23 februarie 2012, difuzată de TVR1.Domnul Anton a fost invitat în emisiune în calitate de reprezentant al Ministerului Mediului şi Pădurilor şi de preşedinte al Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) a proiectului Roşia Montană, organism interministerial care, conform H.G. 445/ 2009, art.7, are rolul esenţial în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pe care îl va avea acest extrem de controversat proiect minier. Aşa cum stipulează alineatul 3 al articolului de lege citat, Comisia are misiunea de a evalua sine ira et studio soluţiile tehnice propuse de titular şi să judece răspunsurile oferite de acesta atunci când i se solicită precizări. Prin aceasta, comisia reprezintă garanţia oferită cetăţenilor că proiectul a fost corect evaluat de către autorităţi.
Cu toate acestea, deşi Comisia nu şi-a finalizat încă dezbaterile, dl Anton, în calitatea sa de preşedinte al CAT, a afirmat în cadrul emisiunii sus-menţionate că cianurile nu reprezintă niciun pericol şi, în consecinţă, proiectul propus de RMGC este un „proiect de aur curat pentru România” care nu pune, per ansamblu, niciun fel de probleme pentru mediu sau pentru sănătatea oamenilor. Confruntat cu cifre concrete (citate de dna Ştefania Simion, consilierul juridic al Asociaţiei „Alburnus Maior”), referitoare la cantitatea enormă de acid cianhidric emis în aer, cifre oferite chiar de către Roşia Montană Gold Corporation în Raportul la Studiul de impact asupra mediului, dl Anton şi-a dovedit incompetenţa atât prin aiuritoarea afirmaţie că emisiile de acid cianhidric nu reprezintă o problemă de mediu cât şi prin necunoaşterea conţinutului documentului menţionat pe care ar fi trebuit sa-l evalueze („de unde a scos dna Simion acele cifre?”). Aşadar, dl Anton nu ştie că emisiile de acid cianhidric în atmosferă reprezintă o problemă gravă de mediu, aşa cum a statuat şi CEDO (în cauza 6702/01 Tătar şi Tătar contra României) Prin urmare, dl Anton, ca reprezentant al autorităţilor, nu ia în seamă cifrele relevante şi îngrijorătoare pe care chiar compania RMGC le pune la dispoziţie, considerând proiectul mai puţin problematic decât afirmă titularul însuşi!
Un argument în plus pentru a pune la îndoială rezultatul evaluării făcute de  Comisia de Analiză Tehnică prezidată de dl Anton este procesul-verbal de verificare a amplasamentului, redactat de CAT în data de 23.10.2011 şi care poate fi accesat pe site-ul Ministerului Mediului. În acest proces-verbal regăsim o descriere halucinantă a realităţii din teren. Menţionăm doar câteva aspecte: conform CAT, bisericile istorice şi casele locuite de pe Valea Cornei nu sunt altceva decât „construcţii izolate”, fauna este practic inexistentă deoarece „în timpul vizitei nu au fost observate exemplare sălbatice de animale (probabil şi din cauza transportului cu autovehicule de teren)” (sic!), locuinţele şi clădirile istorice din zonă (existente in situ!) sunt cele care „se suprapun” peste amprenta iazului de decantare (care se află încă în stare de proiect!) şi nu invers. Insinuând asupra unor metode de persuasiune pe care preferăm să nu le amintim aici, în procesul verbal se afirmă că unii dintre locuitorii din aria de exploatare „nu au optat ÎNCĂ” [s.n.] pentru niciuna dintre soluţiile oferite de companie, respectiv relocarea sau despăgubirea în bani. Lecturarea acestui document lasă impresia că este redactat de compania RMGC nicidecum de un organism al Statului interesat într-o evaluare obiectivă. Documentul redactat de CAT pleacă de la premisa că proiectul este benefic şi, în orice caz, aplicarea lui este considerată ca prioritară faţă de orice alt considerent. Membri CAT şi dl Marin Anton, în calitate de preşedinte şi semnatar al procesului verbal menţionat, nu par să fi auzit de dreptul constituţional la respectarea proprietăţii, de legea monumentelor istorice sau chiar de legea minelor, care interzice exploatarea în zone locuite şi ocupate de monumente istorice.
Acest tip de atitudine, refractară la argumente şi sfidătoare faţă de situaţii şi fapte verificabile, manifestată în repetate rânduri de autorităţile statului în raport cu proiectul minier de la Roşia Montană, au obligat societatea civilă să apeleze la instanţele de judecată. Numeroasele acţiuni câştigate sunt motive de bucurie pentru triumful justiţiei, dar sunt mai ales un motiv de îngrijorare pentru cauzele care le-au generat.
În mai multe rânduri în cursul emisiunii, dl Anton a amintit principiul conform căruia „poluatorul plăteşte”, dar fiind întrebat cine a plătit pentru accidentul cu cianuri de la Baia Mare din anul 2000, a afirmat iniţial – în mod fals – că poluatorul este cel care a plătit, pentru a recunoaşte ulterior că nu ştie nimic despre acest important subiect. Prin urmare, informaţii care privesc deversările cu cianură, responsabilitatea asumării costului de refacere a mediului (100 milioane de euro datorate Ungariei) şi rolul statului român de a trage la răspundere poluatorul sunt necunoscute dlui Marin Anton.
Superficialitatea cu care autorităţile de mediu tratează cel mai grav accident de deversare de cianuri din Europa pune sub semnul întrebării întreg procesul de evaluare a riscului de mediu în cazul proiectului minier propus la Roşia Montană şi conduce la concluzia că nu se doreşte a se învăţa nimic din greşelile trecutului.
În concluzie, ne permitem, domnule prim-ministru, să vă aducem la cunoştinţă că prestaţia dlui secretar de stat Marin Anton la emisiunea menţionată a adus prejudicii statului român, deoarece a exprimat cu insistenţă admiraţia şi susţinerea faţă de proiectul pe care ar trebui să-l evalueze de pe o poziţie imparţială. Această atitudine a amplificat efectul negativ pe care l-a avut intervenţia reprezentantului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, dl Vasile Timis, care a afirmat că decizia de a da sau de a nu da undă verde hotărârii de guvern privind acordul de mediu este exclusiv o „decizie politică”. Prin aceasta s-a recunoscut public de către demnitari ai statului că politizarea administraţiei publice româneşti a atins o cotă periculoasă, opinia publică fiind îndreptăţită să creadă că oportunismul politicianist poate înlocui o analiză de specialitate într-un proiect cu un grad de periculozitate extrem de ridicat.
În consecinţă, considerăm că procedura de evaluare a impactului asupra mediului al proiectului minier Roşia Montană este în realitate un simulacru birocratic.
Vă rugăm să luaţi în considerare că exemple asemenea celor de mai sus alimentează suspiciunea societăţii civile cu privire la poziţia adoptată de guvernul României faţă de proiectul propus de RMGC. Aceste exemple au capacitatea de a reflecta practici nedemocratice şi sfidătoare la adresa bunului-simţ.
Demiterea secretarului de stat Marin Anton ar fi un semnal adresat societăţii civile, o speranţă că acum, în ultimul ceas pentru viitorul Roşiei Montane, Comisia de Analiză Tehnică a Ministerului Mediului îşi va îndeplini corect misiunea.
Semnatari
1. Eugen David
Presedinte
Asociaţia „Alburnus Maior” Rosia Montana
tel. 0740-280309

2. Costel Popa
Pentru Secretariatul Coalitiei pentru Mediu din Romania
Tel./Fax: 021- 230 03 53

Asociatiile membre ale  Coaliției sunt:

Actiunea Civică Directă
Acţiunea Ecologică Română
Amoeba Eco Center
Asociaţia 22 Decembrie 1989
Asociaţia Agent Green
Asociaţia AGORA – Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabilă
Asociaţia ALMA-RO
Asociaţia ARIN
Asociaţia Biosilva
Asociaţia Braşovul Verde
Asociaţia Centrul pentru Strategia de Dezvoltare Durabilă
Asociaţia de Ecoturism din România
Asociaţia de Hidroecologie şi Bioclimatologie
Asociaţia de Turism şi Ecologie Caltun – Club UNESCO
Asociaţia EcoAssist
Asociaţia Ecologică Turismverde
Asociaţia Ecologie-Sport-Turism
Asociaţia Ecologistă “Floare de Colţ”
Asociaţia EcoPrut
Asociaţia Ecouri Verzi
Asociaţia Greeninitiative
Asociaţia Grupul Milvus
Asociaţia Heidenroslein
Asociaţia Iubim Natura
Asociaţia Mai Bine
Asociaţia MaiMultVerde
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Timiş
Asociaţia pentru Mediu şi Turism Ulmul Cerasului
Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România
Asociaţia pentru Protecţia Mediului Green Cross Şimleul Silvaniei
Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta
Asociaţia Sighişoara Durabilă
Asociaţia Tinerilor pentru Excelenţă
Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde
Asociaţia Transilvania Verde
Asociaţia Turistica Sportivă Civică şi Ecologistă Clubul de Cicloturism “Napoca”
Asociaţia WWF Programul Dunăre-Carpaţi România
Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi
Centrul de Resurse Ecopolis
Centrul Regional de Supraveghere Ecologică “Munţii Apuseni”
Clubul de Ecologie şi Turism “Floarea Reginei”
Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont
Clubul de Turism şi Ecologie Transmont Făgăraş
Clubul Eco Montan “Origini Verzi”
Clubul Ecologic Transilvania
Clubul Sporturilor Montane Hunedoara
Eco-Civica
Ecotop Oradea
Federaţia Reţeaua de Acţiune pentru Climă
Focus Eco Center
Fundaţia ACTIVITY pentru Resurse Umane şi Dezvoltare Durabilă
Fundaţia pentru Parteneriat
Fundaţia TERRA Mileniul III
Geo Natura
Mare Nostrum
Organizaţia GeoEcologică ACCENT
ProPark Fundaţia pentru Arii Protejate
Re.Generation
Societatea Carpatină Ardeleană
Societatea Ornitologică Română
Tinerii Ecologi Români din Iaşi
UJPI Dolj
Viitor Plus – Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă
Fundatia de Ecologie si Turism POTAISSA
Asociatia ECO Sud-Vest Romania
Fundatia Strawberrynet
Asociatia 34Life
Centrul de Informare asupra Organismelor Modificate Genetic – InfOMG

3. Luminița Dejeu
Președinte
Fundația culturală ExtrAArt Cluj
contact@extraart.ro

4. Dan Mercea
Presedinte
Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu Cluj

5. Alexandru Binescu
Asociatia Bucuresti
comunicare@asociatiabucuresti.ro

6. Voicu Radescu
Green Hours

7. Ecaterina Evanghelescu
Alliance Belgo-Roumaine a.s.b.l.
ee@abero.org

8. Roxana Wring
Presedinte
Asociatia pentru protectia si documentarea monumentelor si patrimoniului din Romania (ProDoMo)

9. Luiza Boldizsar
Presedinte
Asociatia Eco Ruralis – In sprijinul taranilor ecologici si traditionali
10. Mihail Bumbes
Președinte
Asociația Miscarea Civică Militia Spirituală
militiaspirituala@gmail.com


11. Stefana Bianu

Presedinte RPER-Fr “Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie”

stefanabianu2002@yahoo.com
12. Mircea Gheorghiu
Presedinte
Asociatia Frontul Negustoresc Obor

13. Camelia Lucia Alexandru
Presedinte
Asociatia Bio Eco Genuri Baita

14. Cornel Alexandru
Presedinte
Clubul Alpin Roman – sectia Deva

15. Nicusor Dan
Presedinte
Asociatia Salvati Bucurestiul
Tel. 0767-576794

16. Dan Patzelt
Asociatia pentru Dezvoltare Urbana

17. Alexandru Nagy Vizitiu
Asociatia “Pro Urbe” Arad

18. Ioana Bogdan Cataniciu
Presedinte
Asociatia RPER – Rencontres du Patrimoine Europe – Roumanie
ioana.bogdancataniciu@gmail.com

19. Alina Mungiu Pippidi
Presedinte
Societatea Academica din Romania
office@sar.org.ro

20. Mircea Matei
Presedinte
Centrul Independent pentru Protectia Mediului Sebes

21. Alina Banu
Membru Fondator
Asociatia NUCA – Animal Welfare
asociatia_nuca@yahoo.com

22. Mircea Toma

Presedinte
ActiveWatch – Agentia de Monitorizare a Presei

23. Roxana Pencea
Presedinte
Asociatia Efectul Fluture
roxana_pencea@yahoo.com


24. Arh. Silvia Oostveen

Vicepresedinte

Asociatia HERITAGE – Partener UNESCO

25. Maria Berza
Expert în politici culturale
Fost secretar de stat în Ministerul Culturii 1997-2000

25. Ioan Piso
Presedinte
Fundatia Culturala Rosia Montana

26. Monica Mărgineanu Cârstoiu
Presedinte
Asociaţia „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”
asociatie@simpara.ro

27. Mirabela Gradinaru
Presedinte
Asociatia SOS Orasul

28. Daniel Velicu
Membru Fondator
Asociatia Orasul Verde

29. Aline Lykiardopol Popovici
Membru Fondator
Asociatia pentru Conservarea Integrata a Patrimoniului Natural si Cultural

30. Dr. Raul C. Muresan
Institutul Roman de Stiinta si Tehnologie

31. Dr.Liviu-Marius Harosa
Lect.universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai

Un comentariu:

 1. Așa, vreo patruzeci de ani, am așteptat să ne pice americani din cer. Americani cu mușchiul umflat măcar pe jumătate cât Rambo, cu lansatorul de rachete în spate, să-i scutere un pic pe ruși. Rambo a venit însă doar pe VHS, să-l vedem cu pătura în geam. Și au mai trecut vreo douzeci de ani, până când americanii au descins cu adevărat în România. Doar că acum nu prea mai știm cum să- vedem plecați. Pentru că, deși vin la umbra scutului, nu seamănă deloc cu eroii din filmele care circulau ”la negru” în România comunistă.

  Nu au automat în mână, ci diplomat. Iar beretele și cagulele de camuflaj le-au schimbat cu gulerele albe. Zâmbesc frumos și se miră și ei de cât de mieroși și slugarnici se poartă românii cu ei, deși n-au venit pe aici ca să ne aducă ceva, ci să ia. Ce a mai rămas de luat: aur, cupru, gaze de șist, terenuri. Cei mai recenți înscriși pe listă sunt cei de la Chevron și Exxon. Cărora statul român le-a pasat ultimele rămășițe energetice autohtone, gazul de șist și petrolul din Marea Neagră. E drept, niște rămășițe de câteva miliarde de euro. Ori poate chiar zeci de miliarde. Pentru că aici e problema (prima dintre ele). După modelul Roșia Montană, contractele au clauzele lor secrete. Îndeosebi la în ce privește dimensiunea exactă a zăcămintelor.

  Desigur, ei vor încerca să ne convingă că habar nu au care este valoarea acestora. De parcă Exxon ar aduce în Marea Neagră o ”jucărie” de un miliard de euro așa, la hazard, iar Chevron ține să primească asigurări de la președintele României că înțelegerea merge mai departe, dacă nu ar avea confirmări că are CE să meargă mai departe.

  Nu sunt adeptul lui ”nu ne vindem țara”, dar nici la braț nu pot defila cu cei care vor s-o dea de pomană. Pentru câteva fârâmituri destinate unor buzunare exclusiviste aruncăm pe geam și ultimele resurse. Chiar unul dintre foștii miniștri ai actualei Coaliții de Guvernare, Theodor Paleologu, a calificat contractul de la Roșia Montană, ca fiind unul tipic pentru o colonie. Iar la Ministerul Culturii, Paleologu a avut contact direct cu cei de la Roșia Montană. Mă îndoiesc că înțelegerile cu Chevron, Exxon (iar pe listă se poate adăuga liniștit și Barrick Gold, ai cărei geologi ”zburdă” prin Apuseni după cuprul de la Roșia Poieni) ar fi mai avantajoase. Mai ales în condițiile în care Exxon vine în România mână în mână cu Petrom. O firmă de la care au ce învăța: înseodebi cum pot fi fraieriți românii.

  Câteva decenii la rând, preț de aproape două generații, i-am așteptat pe americani. Acum nu mai știm cum să-i trimitem înapoi acasă. Asta înainte de a ne lăsa fără resurse și cu o țară de deșeuri pe cap.

  Autor: Mihai Goţiu
  Sursa: Voxpublica.ro

  RăspundețiȘtergere

Cu drag primite cuvintele tale la fereastra Cuvintelor .Myspace Clocks, Video Clocks at WishAFriend.com